Om psykologcentret

Psykolog Zenia Fuglsang Mikkelsen

Jeg er 45 år, uddannet psykolog (cand.psych.) fra Århus og Københavns Universitet med speciale i behandling af angst.

 

Jeg har erfaring med terapi og rådgivning af både enkeltpersoner, par, familier og grupper fra flere forskellige ansættelser gennem årene heunder arbejde i private psykologklinikker, voksenpsykiatrien, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Psykologisk Korttids Rådgivning.

Jeg modtager løbende supervision og deltager i uddannnelse og kurser med henblik på at kvalitetssikre mit arbejde og give dig den bedst mulige behandling.


Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder under tavshedspligt. Alle henvendelser behandles fortroligt.

I klinikken tilbyder jeg:


 • Individuel terapi (voksne 18+)
 • Parterapi
 • Terapi til studerende
 • Familie- og pårørendesamtaler
  • Rådgivning til voksne
  Terapien

  I terapien arbejder jeg primært ud fra såkaldt klassisk kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT), men jeg tilbyder ligeledes dialektisk adfærdsterapi (DAT/DBT), transdiagnostisk kognitiv adfærdsterapi (UP), løsningsfokuseret terapi (LØFT/SFT) og Mindful Self-Compassion (MSC).

   

  Kognitiv adfærdsterapi er en psykoterapiform, der anvendes over for en række psykologiske problemer, og er dokumenteret virksom over for bl.a. depression, angst, stofmisbrug og parholdsproblemer. Adskillige studier har vist, at kognitiv adfærdsterapi er mindst lige så effektiv som medicin i behandlingen af bl.a. depression, angst og tvangstanker. Derudover har kognitiv adfærdsterapi, i modsætning til medicin, ikke nogle negative bivirkninger, og du vil lære specifikke færdigheder, som du kan bruge resten af dit liv. Fordi du lærer selvhjælp forebygger kognitiv adfærdsterapi desuden oftere tilbagefald end andre former for terapi. I terapien arbejdes der med at ændre uhjælpsom tænkning og adfærd. 

   

  Løsningsfokuseret terapi har fokus på, hvordan dine problemer kan løses i stedet for at have fokus på problemerne. I terapien arbejdes der med, hvordan du ønsker, at dit liv skal være i stedet for, hvordan du ikke ønsker, det skal være. Der fokuseres også på dine ressourcer og de områder, som du oplever fungerer godt eller fungerer bedre for at styrke disse og derved danne grundlag for løsning af problemerne.

   

  Dialektisk adfærdsterapi er udviklet af professor Marsha Linehan og er særlig hjælpsom, hvis du oplever problemer med at håndtere eller regulere dine følelser.

   

  I forløbet vil jeg altid bestræbe mig på at tilpasse behandlingen, så den passer til dine individuelle mål og ønsker, hvilket brugen af flere forskellige terapiformer giver god mulighed for. I forløbet vil vi også løbende evaluere behandlingen for at sikre dit udbytte og skræddersy behandlingen til netop dine behov.

   

  I terapien lægger jeg vægt på, at du oplever tryghed, tillid og empati. Det er også vigtigt for mig, at du føler dig mødt, som du er på en varm, respektfuld, ressourcefokuseret og ikke-dømmende måde.


  Terapien kan foregå på dansk, engelsk og norsk (men jeg taler ikke selv norsk).  Samtalerne

  Mange spørger om de skal forberede noget til første samtale eller, hvordan denne samtale foregår. I starten af alle samtaler begynder vi altid med at finde ud af, hvad der skal være fokus for sessionen. Ved første samtale taler vi også om baggrunden for din henvendelse og om dine forventninger og evt. dine mål for terapien. Alle samtaler afsluttes med, at du får mulighed for at sige, hvordan du har oplevet sessionen, og hvad du har fået ud af den. Dette er med til at sikre, at du får mest mulig udbytte af terapien.  Varighed af behandlingen

  Et terapiforløb kan variere i forhold til, hvor længe det varer. Varigheden kan bl.a. afhænge af problemstillingen, sværhedsgraden og dine ressourcer ifht. at arbejde med problemerne. Nogle har kun brug for nogle enkelte samtaler eller et kortvarigt samtaleforløb, imens andre har et ønske om og behov for et længerevarende terapiforløb. Der er også nogle, der bare har en samtale en gang imellem, når de oplever, at de har brug for det. I starten er det som udgangspunkt en god idé at komme en gang om ugen eller minimum en gang hver 14. dag. Herefter kan tidsintervallet mellem sessionerne øges efterhånden, som du får det bedre. Efter et forløb officielt er slut kan det være en god idé at komme til en eller flere samtaler efter et stykke tid for at støtte op om dine fremskridt eller for at tage eventuelle forhindringer i opløbet, der kunne komme i vejen for, at du bevarer de positive forandringer, som du har opnået i terapien.


  Det er vigtigt, at være opmærksom på, at jo mere du arbejder med tingene i din hverdag imellem samtalerne, jo mere vil du også kunne forvente at få ud af terapien, og jo hurtigere vil du kunne forvente at få det bedre.